Tekstų kūrimas

Redagavimas

Tekstas gali atsirasti spontaniškai, gali būti ilgai kuriamas, tačiau pirminis variantas dažniausiai tėra juodraštis. Tam, kad tekstas būtų logiškas, nuoseklus ir taisyklingas, būtinas tekstų redagavimas. Redaguojant tekstą, taisomos stiliaus, logikos, gramatikos, sintaksės, skyrybos, leksikos klaidos.


Jeigu jums reikalingos redagavimo paslaugos, susisiekite su minimi. Nepamirškite prie laiško prisegti dokumentų, kuriuos reikia suredaguoti.